Jacking Storage Tank TBBM adalah pekerjaan Dongkrak untuk angkat tangki timbun (TBBM) di pertamina.

Jacking Storage Tank

Salah satu pekerjaannya adalah mengganti bottom plate atau plat permukaan bawah yang sudah keropos atau karat dengan plat yang baru. Proses penggantian plat bawah tersebut harus disupport oleh sejumlah Hydraulic jack cylinder yang mengelilingi tangki timbun tersebut dan di gerakan oleh 1 pompa hidrolik atau Electric Pump Hydraulic. Tangki timbun tersebut di angkat bersamaan atau synchronous system hydraulic.